Przedszkole Niepubliczne "Sigma i Pi"

Plan dnia

Przedszkole czynne jest w godzinach 600 – 1800

Podstawę Programową realizujemy w godzinach 800 – 1300

Ramowy rozkład dnia

Język angielski

grupa Alfa – wtorek od 10:00 do10:30,

grupa Sigma – wtorek  od 9:30 do 10:00,

grupa Pi – wtorek od 9:00 do 9:30,

codziennie słuchanie tekstów i piosenek w języku angielskim – utrwalanie słownictwa,

Logopeda – piątek 8.00-11.30,

Psycholog – poniedziałek 8.00-11.00,

Rodziców zapraszamy ma prowadzone przez naszego psychologa Marka Kryńskiego

Warsztaty dla rodziców„Jak mówić żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły”,

– 10 spotkań po 3 godziny, terminy spotkań do ustalenia.

Możliwość komentowania jest wyłączona.