Przedszkole Niepubliczne "Sigma i Pi"

Plan dnia

Przedszkole czynne jest w godzinach 600 – 1800

Podstawę Programową realizujemy w godzinach 800 - 1300

Ramowy rozkład dnia

Język angielski

grupa Alfa - poniedziałek i środa od 9:00 do 9:30,

grupa Sigma - wtorek i czwartek od 10:00 do 10:30,

grupa Pi - piątek od 10:00 do 10:30,

Logopeda - wtorek 8.00-11.00,

Psycholog - czwartek 9.00-12.00,

Rodziców zapraszamy ma prowadzone przez naszego psychologa Marka Kryńskiego

Warsztaty dla rodziców - "Jak mówić żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły",

- 10 spotkań po 3 godziny, terminy spotkań do ustalenia.

Możliwość komentowania jest wyłączona.