Przedszkole Niepubliczne "Sigma i Pi"

Dla Rodziców

Przedszkole jest otwarte od 6:00 do 18:00

Przyjmujemy dzieci w wieku 2,5 – 6 lat

Godziny pracy dostosowane do potrzeb rodziców.

Dwa pakiety edukacyjne

       Pakiet podstawowy to pakiet pięciogodzinny w ramach którego realizujemy podstawę programową oraz projekty badawcze, zajęcia logiczno-matematyczne, język angielski, rytmikę, zajęcia plastyczne i teatralne, zajęcia ogólnorozwojowe z psychologiem i logopedą a dla starszych przedszkolaków dodatkowo naukę gry w szachy i gimnastykę korekcyjną. Pakiet ten realizujemy w godzinach od. 8.00 do 13.00.

♦       Pakiet rozszerzony zawiera pakiet podstawowy oraz: zajęcia umuzykalniająco – rytmiczne, kółka zainteresowań: logiczno-matematyczne, informatyczne, kulinarne, plastyczne i sensoplastyczne. W uzgodnieniu z rodzicami dzieci mogą uczestniczyć w spotkaniach z karate, tańcem, robotyką lub Lego Machinarium.

Czas pobytu dziecka w ramach pakietu rozszerzonego jest ustalany indywidualnie z rodzicami każdego dziecka. Pozwala na elastyczne zaplanowanie czasu pobytu w przedszkolu, a także wybranie zajęć dodatkowych według potrzeb i uznania rodziców danego dziecka.

Czesne

Jednorazowa opłata roczna przeznaczona na ubezpieczenie i wyprawkę przedszkolną : 150 zł

Czesne za pakiet podstawowy (opieka od godz. 8.00 do godz. 13.00): 19 zł/dziennie  

Czesne za pakiet rozszerzony: 19 zł (opieka od godz. 8.00 do godz. 13.00) + 2 zł za każdą godzinę (od 6.00 – do 8.00 i od 13.00 do 18.00)

Kaucja w wysokości 200 zł na poczet czesnego wpłacana jest przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Opłata za wyżywienie i za rzeczywisty czas pobytu dziecka rozliczana jest po zakończeniu miesiąca.

Wyżywienie 

Przedszkole oferuje posiłki dostarczane przez firmę cateringową „EKO-Planet” z Lublina. Dostawca przygotowuje posiłki o wysokim standardzie na bazie produktów najwyższej jakości i zgodnie z normami HACCP. Posiłki spełniają wymogi żywienia zalecane przez Instytut Matki i Dziecka dla dzieci przedszkolnych.

Opłata za wyżywienie w roku przedszkolnym 2023/2024 stanowi iloczyn stawki dziennej i liczby dni obecności dziecka w danym miesiącu. W skład stawki dziennej wchodzi:

11,00 zł za śniadanie, dwudaniowy obiad i kompot,

2,00 zł za podwieczorek.

Możliwość komentowania jest wyłączona.