Przedszkole Niepubliczne "Sigma i Pi"

Plan dnia

Przedszkole czynne jest w godzinach 600 – 1800

Podstawę Programową realizujemy w godzinach 800 – 1300

Ramowy rozkład dnia

Język angielski

grupa Alfa – poniedziałek od 9:10 do 9:40, piątek od 10:00 do 10:30

grupa Sigma – środa od 10:45 do 11:15, piątek od 9:30 do 10:00

grupa Pi – czwartek od 9:10 do 9:40, piątek od 9:00 do 9:30

codziennie słuchanie tekstów i piosenek w języku angielskim – utrwalanie słownictwa,

Logopeda – piątek 7.30-9.30,

Psycholog – poniedziałek 8.00-11.00,

Rodziców zapraszamy ma prowadzone przez naszego psychologa Marka Kryńskiego

Warsztaty dla rodziców“Jak mówić żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły”,

– 10 spotkań po 3 godziny, terminy spotkań do ustalenia.

Możliwość komentowania jest wyłączona.