Przedszkole Niepubliczne "Sigma i Pi"

Plan dnia

Przedszkole czynne jest w godzinach 600 – 1800

Podstawę Programową realizujemy w godzinach 800 – 1300

Ramowy rozkład dnia

Język angielski – wtorek od 9:00 do 10:30,

codziennie słuchanie tekstów i piosenek w języku angielskim – utrwalanie słownictwa,

Logopeda – czwartek 8:00-10:00,

Psycholog – wtorek 8:00-11:00,

Rodziców zapraszamy na prowadzone przez naszego psychologa Marka Kryńskiego

Warsztaty dla rodziców„Jak mówić żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły”,

– 10 spotkań po 3 godziny, terminy spotkań do ustalenia.

Możliwość komentowania jest wyłączona.