Przedszkole Niepubliczne "Sigma i Pi"

Współfinansowanie

Nasze przedszkole otrzymało dotację celową z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Środki zostały wykorzystane na zakup książek do naszej przedszkolnej biblioteki i na nagrody dla dzieci biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo.

Projekt „Uruchomienie przedszkola o innowacyjnym profilu logiczno-matematycznym” był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

zestawienie

Możliwość komentowania jest wyłączona.