Przedszkole Niepubliczne "Sigma i Pi"

Kadra przedszkola

   Kadrę pedagogiczną stanowią nauczyciele z wyższym wykształceniem pedagogicznym, którzy zapewniają profesjonalną opiekę edukacyjną i wychowawczą. Personel przedszkola to ludzie o wysokiej kulturze osobistej i wrażliwości, nastawieni na zaspokajanie indywidualnych potrzeb i pobudzanie zainteresowań zgodnie z predyspozycjami każdego dziecka. Nasi nauczyciele mają doświadczenie w pracy z projektami mobilizującymi do twórczego myślenia oraz są przygotowani do prowadzenia zajęć z języka angielskiego. Nasza kadra kładzie szczególny nacisk na nauczenie dzieci logicznego myślenia i samodzielnego rozwiązywania problemów.

MBujacz

Mariola Bujacz dyrektor, właściciel, email: m.bujacz@sigmaipi.com

Monika

Monika Meksuła zastępca dyrektora, nauczyciel – wychowawca

Dorota

Dorota Tomczyk nauczyciel – wychowawca

Monika Cebula nauczyciel – wychowawca

Alicja Misztal nauczyciel – wychowawca

Olga Dakhno asystent nauczyciela – język angielski,

Sandra Kamińska-Cholewa asystent nauczyciela,

Klaudia Kordyga asystent nauczyciela,

 

Ewelina Stan pomoc nauczyciela

Ewa Charęzińska pomoc nauczyciela

Marek

Marek Kryński psycholog

Anna Padiasek – Stachura nauczyciel języka angielskiego

Natalia Dąbrowska logopeda

Marek Bury instruktor karate – mistrz Polski w karate tradycyjnym

Łukasz Pawlak instruktor tańca – Szkoła Tańca „ZAMEK”

Paweł Stoma instruktor szachowy

Dominik Ściborek instruktor robotyki – Spice Gears Academi

Możliwość komentowania jest wyłączona.