Przedszkole Niepubliczne "Sigma i Pi"

Kadra przedszkola

   Kadrę pedagogiczną stanowią nauczyciele z wyższym wykształceniem pedagogicznym, którzy zapewniają profesjonalną opiekę edukacyjną i wychowawczą. Personel przedszkola to ludzie o wysokiej kulturze osobistej i wrażliwości, nastawieni na zaspokajanie indywidualnych potrzeb i pobudzanie zainteresowań zgodnie z predyspozycjami każdego dziecka. Nasi nauczyciele mają doświadczenie w pracy z projektami mobilizującymi do twórczego myślenia oraz są przygotowani do prowadzenia zajęć z języka angielskiego. Nasza kadra kładzie szczególny nacisk na nauczenie dzieci logicznego myślenia i samodzielnego rozwiązywania problemów.

MBujacz

Mariola Bujacz dyrektor, właściciel, email: m.bujacz@sigmaipi.com

Dorota

Dorota Tomczyk nauczyciel – wychowawca

Monika

Monika Meksuła nauczyciel – wychowawca

Karolina

Karolina Lasota nauczyciel – wychowawca

Monika Łącz nauczyciel – wychowawca

Kinga

Kinga Michoń pomoc nauczyciela

Ewelina Stan pomoc nauczyciela

Ewa Charęzińska pomoc nauczyciela

Marek

Marek Kryński psycholog

Ewa Kawalec logopeda

Agnieszka Antolak instruktor – robotyka, informatyka, maszyny proste

Marek Bury instruktor karate – mistrz Polski w karate tradycyjnym

Łukasz Pawlak instruktor tańca – Szkoła Tańca “ZAMEK”

Milena Kowalska instruktor rytmiki

Paweł Stoma instruktor szachowy

Paweł Chodun instruktor gimnastyki korekcyjnej – fizjoterapeuta

Możliwość komentowania jest wyłączona.