Przedszkole Niepubliczne "Sigma i Pi"

Kadra przedszkola

   Kadrę pedagogiczną stanowią nauczyciele z wyższym wykształceniem pedagogicznym, którzy zapewniają profesjonalną opiekę edukacyjną i wychowawczą. Personel przedszkola to ludzie o wysokiej kulturze osobistej i wrażliwości, nastawieni na zaspokajanie indywidualnych potrzeb i pobudzanie zainteresowań zgodnie z predyspozycjami każdego dziecka. Nasi nauczyciele mają doświadczenie w pracy z projektami mobilizującymi do twórczego myślenia oraz są przygotowani do prowadzenia zajęć z języka angielskiego. Nasza kadra kładzie szczególny nacisk na nauczenie dzieci logicznego myślenia i samodzielnego rozwiązywania problemów.

MBujacz

Mariola Bujacz dyrektor, właściciel, email: m.bujacz@sigmaipi.com

Dorota

Dorota Tomczyk nauczyciel – wychowawca

Monika

Monika Meksuła nauczyciel – wychowawca

Karolina

Karolina Lasota nauczyciel – wychowawca

Angelika Jeleniewska nauczyciel – wychowawca

Anna Goławska nauczyciel – wychowawca

Kinga

Kinga Michoń pomoc nauczyciela

Edyta Kowalewska pomoc nauczyciela

Ewelina Stan pomoc nauczyciela

Milena Kulbicka pomoc nauczyciela

Ewa Charęzińska pomoc nauczyciela

Marek

Marek Kryński psycholog

Ewa Kawalec logopeda

Agnieszka Antolak instruktor – robotyka, informatyka, maszyny proste

Marek Bury instruktor karate – mistrz Polski w karate tradycyjnym

Łukasz Pawlak instruktor tańca – Szkoła Tańca “ZAMEK”

Dominika Kłębukowska-Wąchocka instruktor rytmiki

Paweł Stoma instruktor szachowy

Paweł Chodun instruktor gimnastyki korekcyjnej – fizjoterapeuta

Możliwość komentowania jest wyłączona.