Przedszkole Niepubliczne "Sigma i Pi"

Nasze przedszkole

Dlaczego profil logiczno-matematyczny przedszkola?

Matematyka to nauka o tym jak myśleć, a nie tylko jak liczyć. Matematyka nie musi ograniczać się do rachunków i wzorów. Logiczne myślenie jest obecne w każdej dziedzinie naszego życia. Zdolność analizowania i eksperymentowania pozwala na przyswojenie umiejętności i wiedzy z wielu obszarów – środowiska, muzyki, języków obcych a nawet literatury. Matematyka to jeden z ważniejszych elementów szkolnej edukacji, klucz, który otworzy drzwi do innych sfer życia.

Matematyka zbyt często sprawia dzieciom trudność. Matematyka jest jedną z dziedzin występujących w każdym badaniu PISA (program międzynarodowej oceny umiejętności uczniów). Co trzy lata badane są umiejętności uczniów radzenia sobie z problemem, dla którego nie mamy gotowego schematu postępowania. W takim badaniu nie jest istotne do jakich sposobów uczeń się odwoła. Najważniejsza staje się umiejętność skutecznego poradzenia sobie z problemem. W 2009 Polska była na 11 miejscu w Unii Europejskiej a w 2012 już na czwartym miejscu  za Holandią, Estonią i Finlandią. Wyniki badań PISA z 2015 to: 10 miejsce w Unii Europejskiej w rozumowaniu w naukach przyrodniczych, 4 w czytaniu i interpretacji, 6 w matematyce. Polscy uczniowie osiągnęli wyniki powyżej średniej OECD we wszystkich trzech obszarach objętych badaniem: rozumowania w naukach przyrodniczych, czytania i interpretacji, umiejętności matematycznych. Jednak ich wyniki są niższe niż podczas poprzedniej edycji badania w 2012 r. Najnowsze badania PISA z 2018 roku pokazują, że polscy uczniowie znacząco poprawili wyniki z przed trzech lat i powrócili do poziomu z 2012 roku. „W dziedzinie rozumowania matematycznego polscy piętnastolatkowie uzyskali wynik 516 punktów, o 27 punktów więcej niż średnia dla krajów OECD (w roku 2015 były to 504 punkty). Najlepsze wyniki osiągnęli uczniowie z krajów lub regionów Azji, m.in. z Chin, Singapuru, a także Makao, Hongkongu, Japonii i Korei Południowej. Oprócz krajów azjatyckich wynik istotnie wyższy od Polski uzyskało tylko jedno państwo europejskie: Estonia. Wyniki nieodróżnialne statystycznie od wyniku polskich uczniów uzyskali uczniowie z Holandii, Szwajcarii i Kanady. Pozostałe 66 krajów lub regionów biorących udział w badaniu miało wyniki niższe niż Polska.” – źródło – https://pisa.ibe.edu.pl/2019/12/03/polscy-uczniowie-wsrod-najlepszych-na-swiecie-znamy-wyniki-miedzynarodowego-badania-pisa-2018/. Kolejne badania PISA będą prowadzone w 2021roku.

Polskie opracowania  (np.  raport wydawnictwa „Nowa Era”), dotyczące problemów matematycznych w edukacji wczesnoszkolnej wskazywały na niepokojące zjawisko, jakim jest brak zrozumienia i umiejętności analizy matematycznej wśród uczniów kończących edukację wczesnoszkolną.

Wynika z tego, że mamy jeszcze wiele do zrobienia w kierunku wspomagania rozwoju umysłowego oraz kształtowania umiejętności matematycznych dzieci.

Wiek przedszkolny jest najlepszym okresem do wspomagania rozwoju umysłowego dzieci. Zdaniem Profesor Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej o rozwój i edukację dzieci należy się zatroszczyć zanim rozpoczną naukę w szkole. Z prowadzonych przez nią badań wynika, że co czwarty uczeń nie potrafi sprostać wymaganiom stawianym na lekcjach matematyki w klasie I i II. To, czy dzieci będą odnosić sukcesy w szkole, w dużej mierze zależy od poziomu opanowania umiejętności liczenia, wyznaczania wyniku dodawania i odejmowania w pamięci. Ważne jest także, aby dzieci kształtowały kontrolę emocjonalną, która pozwala im zdobyć się na wysiłek intelektualny w sytuacjach trudnych. Wszystko to – rozumowanie, kontrola emocjonalna i umiejętności liczenia – można z powodzeniem kształtować, zanim dzieci rozpoczną naukę w szkole. Jest to jeden ze sposobów uchronienia ich przed niepowodzeniami i wprowadzenia na ścieżkę szkolnych sukcesów.

Chcemy aby dzieci uczęszczające do naszego przedszkola nie bały się odważnie myśleć i pytać. Chcemy by nauczyły się zgłaszać do odpowiedzi i skupiać na omawianym zagadnieniu. W przedszkolu o profilu logiczno-matematycznym będziemy realizować program, który zachęci nauczycieli i przedszkolaków do wspaniałej zabawy umysłowej jaką jest matematyka.

Możliwość komentowania jest wyłączona.